رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واردات موز آزاد شد

واردات موز آزاد شد معاون فنی امور گمرکی گمرک ایران: کانتینری که حامل موز باشد در مرزها نمانده است و وارد کنندگان می‌توانند نسبت به واردات موز اقدام کنند.

واردات موز آزاد شد

معاون فنی امور گمرکی گمرک ایران: کانتینری که حامل موز باشد در مرزها نمانده است و وارد کنندگان می‌توانند نسبت به واردات موز اقدام کنند.