رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اردوغان با اتوبوس الکتریکی بدون راننده به جلسه هیئت دولت رفت

اردوغان با اتوبوس الکتریکی بدون راننده به جلسه هیئت دولت رفت رئیس‌جمهوری ترکیه با استفاده از اتوبوس الکتریکی بدون راننده «آتاک» به نشست هیئت دولت رفت.

اردوغان با اتوبوس الکتریکی بدون راننده به جلسه هیئت دولت رفت

رئیس‌جمهوری ترکیه با استفاده از اتوبوس الکتریکی بدون راننده «آتاک» به نشست هیئت دولت رفت.