رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجوز خروج از تهران در تعطیلات ۲۲ بهمن صادر نمی‌شود

مجوز خروج از تهران در تعطیلات ۲۲ بهمن صادر نمی‌شود استاندار تهران: در ایام تعطیلات پیش رو، بخشنامه کرده ایم هیچ موردی برای تردد خارج استان صادر نشود. مگر مورد خاصی که شخص فرماندار تشخیص دهد. قطعا این ترددها این طور نیست که تنها بیماری را به استان دیگری ببرند، بلکه بیماری را از استان […]

مجوز خروج از تهران در تعطیلات ۲۲ بهمن صادر نمی‌شود

استاندار تهران:
در ایام تعطیلات پیش رو، بخشنامه کرده ایم هیچ موردی برای تردد خارج استان صادر نشود. مگر مورد خاصی که شخص فرماندار تشخیص دهد.

قطعا این ترددها این طور نیست که تنها بیماری را به استان دیگری ببرند، بلکه بیماری را از استان دیگری نیز به تهران می آورند.