رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بهبودیافتگان کرونا می توانند یک دوز واکسن تزریق کنند

بهبودیافتگان کرونا می توانند یک دوز واکسن تزریق کنند نتایج یک بررسی نشان می دهد افرادی که پیش از این به کروناویروس آلوده شده اند تنها به تزریق یک دوز از واکسن نیاز دارند. در این بررسی مشخص شد افرادی که پیش از این به کروناویروس آلوده شده بودند با تزریق یک دوز از واکسن، […]

بهبودیافتگان کرونا می توانند یک دوز واکسن تزریق کنند

نتایج یک بررسی نشان می دهد افرادی که پیش از این به کروناویروس آلوده شده اند تنها به تزریق یک دوز از واکسن نیاز دارند.

در این بررسی مشخص شد افرادی که پیش از این به کروناویروس آلوده شده بودند با تزریق یک دوز از واکسن، سطح آنتی بادی در بدن آنان برابر یا بیشتر از افرادی بوده که دو دوز از واکسن را دریافت کرده یا به این ویروس آلوده نشده بودند.