رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بدون ‎گواهینامه، از دریافت خسارت خبری نیست

بدون ‎گواهینامه، از دریافت خسارت خبری نیست روابط عمومی دیوان عالی کشور:طبق تصمیم امروز دیوان عالی کشور، چنانچه راننده‌ای گواهینامه معتبر رانندگی نداشته باشد ولو اینکه بیمه حادثه ویژه راننده داشته باشد، دیه و خسارت از طریق شرکت‌های بیمه به وی تعلق نمی‌گیرد.

بدون ‎گواهینامه، از دریافت خسارت خبری نیست

روابط عمومی دیوان عالی کشور:طبق تصمیم امروز دیوان عالی کشور، چنانچه راننده‌ای گواهینامه معتبر رانندگی نداشته باشد ولو اینکه بیمه حادثه ویژه راننده داشته باشد، دیه و خسارت از طریق شرکت‌های بیمه به وی تعلق نمی‌گیرد.