رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ستیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا خلاف قانون اساسی این کشور نیست.

دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند که، استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا خلاف قانون اساسی این کشور نیست.

دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند که، استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا خلاف قانون اساسی این کشور نیست.