رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنکور حذف نمی‌شود

کنکور حذف نمی‌شود کبگانیان، قائم مقام نقشه جامع علمی کشور: کنکور حذف نمی‌شود، اما حدود ۶۰ درصد پذیرش به امتحانات نهایی تعلق می‌گیرد که آموزش و پرورش برگزار می‌کند.

کنکور حذف نمی‌شود

کبگانیان، قائم مقام نقشه جامع علمی کشور: کنکور حذف نمی‌شود، اما حدود ۶۰ درصد پذیرش به امتحانات نهایی تعلق می‌گیرد که آموزش و پرورش برگزار می‌کند.