رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادگاه روسیه ناوالنی را به ۳.۵ سال حبس محکوم کرد

دادگاه روسیه ناوالنی را به ۳.۵ سال حبس محکوم کرد دادگاه روسیه پس از بررسی اتهامات «الکسی ناوالنی»، او را به جرم اختلاس و جرایم امنیتی و نقض شرایط آزادی مشروط خود به ۳.۵ سال حبس محکوم کرد.

دادگاه روسیه ناوالنی را به ۳.۵ سال حبس محکوم کرد

دادگاه روسیه پس از بررسی اتهامات «الکسی ناوالنی»، او را به جرم اختلاس و جرایم امنیتی و نقض شرایط آزادی مشروط خود به ۳.۵ سال حبس محکوم کرد.