رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت چند واکسن‌ ایرانی کرونا در کووکس/ایمنی و اثربخشی واکسن روسی

ثبت چند واکسن‌ ایرانی کرونا در کووکس/ایمنی و اثربخشی واکسن روسی رییس سازمان غذا و دارو: اولین محموله‌ای که برای واردات انتخاب شده، واکسن یکی از کمپانی‌های روسی است که طی این مدت یک واکسن بسیار مطمئن هم از بعد سلامتی و ایمنی و هم از بعد اثربخشی و ایمنی‌زایی بوده و از واکسن‌های خوش‌سابقه […]

ثبت چند واکسن‌ ایرانی کرونا در کووکس/ایمنی و اثربخشی واکسن روسی

رییس سازمان غذا و دارو:
اولین محموله‌ای که برای واردات انتخاب شده، واکسن یکی از کمپانی‌های روسی است که طی این مدت یک واکسن بسیار مطمئن هم از بعد سلامتی و ایمنی و هم از بعد اثربخشی و ایمنی‌زایی بوده و از واکسن‌های خوش‌سابقه در دنیا بوده است. در حد چند میلیون دوز برای وارداتش صحبت کردیم.

چندتا از تولیدکنندگان واکسن ما در سازوکار کووکس ثبت و پذیرفته شدند تا اگر تولید کافی انجام شود، از آن‌ها خریداری هم انجام می‌شود.