رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولیانوف: آمریکا باید گام اول را در ارتباط با برجام بردارد

اولیانوف: آمریکا باید گام اول را در ارتباط با برجام بردارد نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی: طرف دیگر (آمریکا) باید اولین گام را (در ارتباط با برجام) بردارد. زمان آن رسیده آمریکا و ایران اقدامات هماهنگ برای احیای اجرای کامل برجام را انجام دهند.

اولیانوف: آمریکا باید گام اول را در ارتباط با برجام بردارد

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی: طرف دیگر (آمریکا) باید اولین گام را (در ارتباط با برجام) بردارد. زمان آن رسیده آمریکا و ایران اقدامات هماهنگ برای احیای اجرای کامل برجام را انجام دهند.