رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توزیع گوشت قرمز ۷۰ هزار تومانی از اول اسفند

توزیع گوشت قرمز ۷۰ هزار تومانی از اول اسفند مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام:برای تنظیم بازار گوشت قرمز از ابتدای اسفند، گوشت گوساله منجمد وارداتی با قیمت ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان توزیع می‌شود. قیمت مرغ و تخم مرغ در چند روز آینده به نرخ مصوب خود خواهد رسید.

توزیع گوشت قرمز ۷۰ هزار تومانی از اول اسفند

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام:برای تنظیم بازار گوشت قرمز از ابتدای اسفند، گوشت گوساله منجمد وارداتی با قیمت ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان توزیع می‌شود.

قیمت مرغ و تخم مرغ در چند روز آینده به نرخ مصوب خود خواهد رسید.