رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن آمریکایی کرونا در قالب قرص

واکسن آمریکایی کرونا در قالب قرص واکسن کرونای شرکت واکسارت(Vaxart) در قالب یک قرص کوچک است و بر خلاف واکسن های فایزر و مدرنا، قابل حمل و نگه داری در دمای اتاق است. واکسارت روز چهارشنبه اعلام کرد، یک واکسن کرونای خوراکی، نتایج امیدوار کننده ای را در یک آزمایش بالینی در مراحل اولیه روی […]

واکسن آمریکایی کرونا در قالب قرص

واکسن کرونای شرکت واکسارت(Vaxart) در قالب یک قرص کوچک است و بر خلاف واکسن های فایزر و مدرنا، قابل حمل و نگه داری در دمای اتاق است. واکسارت روز چهارشنبه اعلام کرد، یک واکسن کرونای خوراکی، نتایج امیدوار کننده ای را در یک آزمایش بالینی در مراحل اولیه روی ۳۵ بزرگسال سالم نشان داده است /انتخاب