رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اکسیوس: شورای امنیت ملی آمریکا درباره ایران تشکیل جلسه می‌دهد

اکسیوس: شورای امنیت ملی آمریکا درباره ایران تشکیل جلسه می‌دهد یک پایگاه خبری آمریکایی به نقل از منابع آگاه مدعی شد که شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه جلسه ای درباره ایران با تمرکز بر برنامه هسته‌ای تشکیل می دهد.

اکسیوس: شورای امنیت ملی آمریکا درباره ایران تشکیل جلسه می‌دهد

یک پایگاه خبری آمریکایی به نقل از منابع آگاه مدعی شد که شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه جلسه ای درباره ایران با تمرکز بر برنامه هسته‌ای تشکیل می دهد.