رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حاشیه‌های ورود محموله واکسن روسی

حاشیه‌های ورود محموله واکسن روسی روزنامه همدلی نوشت: ورود واکسن روسی به کشور فارغ از حاشیه‌ها و تردیدهای مطرح شده در مورد آن، ابهامات و اما و اگرهای جدیدی را به‌وجود آورده است اولین ابهام اختلاف فاحش حرف تا عمل میزان دوز واکسن وارداتی است. واکسنی که طبق اعلام اولیه مقامات وزارت بهداشت قرار بود […]

حاشیه‌های ورود محموله واکسن روسی

روزنامه همدلی نوشت: ورود واکسن روسی به کشور فارغ از حاشیه‌ها و تردیدهای مطرح شده در مورد آن، ابهامات و اما و اگرهای جدیدی را به‌وجود آورده است

اولین ابهام اختلاف فاحش حرف تا عمل میزان دوز واکسن وارداتی است. واکسنی که طبق اعلام اولیه مقامات وزارت بهداشت قرار بود ۵٠٠هزار دوز باشد، اکنون با مقیاس بسیار کمتر و فقط با ٢٠هزار دوز به‌کشور رسیده است

حتی اگر واکسن وارد شده را ۵۰۰هزار دوز فرض کنیم، محموله واردشده برای تزریق به ۲۵۰هزار نفر کفایت می‌کند، این درحالی‌ست که شمار گروه‌های در معرض خطر و نیازمند دریافت واکسن کرونا در ایران بسیار بیشتر از این تعداد است

علاوه‌بر پرسنل بیمارستان و کادر پزشکی که در اولویت دریافت این واکسن هستند در کشور فقط ۸میلیون سالمند وجود دارد؛ سالمندانی که هم به‌خاطر کهولت سن و هم احتمال داشتن بیماری‌های زمینه‌ای تزریق واکسن به آن‌ها ضروری است