رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش حقوق اعضای هیات علمی از دستورکار مجلس خارج شد/پیگیر تامین اعتبارات هستیم

افزایش حقوق اعضای هیات علمی از دستورکار مجلس خارج شد/پیگیر تامین اعتبارات هستیم وزیر علوم با تاکید براینکه افزایش حقوق اعضای هیات علمی از موضوعیت و دستورکار کمیسیون تلفیق مجلس خارج شد، گفت: با این وجود همچنان پیگیر تامین منابع از طریق سازمان برنامه و بودجه هستیم.

افزایش حقوق اعضای هیات علمی از دستورکار مجلس خارج شد/پیگیر تامین اعتبارات هستیم

وزیر علوم با تاکید براینکه افزایش حقوق اعضای هیات علمی از موضوعیت و دستورکار کمیسیون تلفیق مجلس خارج شد، گفت: با این وجود همچنان پیگیر تامین منابع از طریق سازمان برنامه و بودجه هستیم.