رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیچ راهپیمایی مردمی در۲۲بهمن برگزار نمی شود

هیچ راهپیمایی مردمی در۲۲بهمن برگزار نمی شود/فرمانداران استان تهران اجرا کننده مصوبات ستاد کرونا معاون استاندار تهران: هیچ گونه راهپیمایی مردمی در روز ۲۲ بهمن برگزار نمی شود. طبق دستورالعمل شورای امنیت کشور، ستاد ملی کرونا و ستاد استانی، در یوم الله ۲۲ بهمن فقط رژه موتوری و خودرویی برگزار می شود.

هیچ راهپیمایی مردمی در۲۲بهمن برگزار نمی شود/فرمانداران استان تهران اجرا کننده مصوبات ستاد کرونا

معاون استاندار تهران:

هیچ گونه راهپیمایی مردمی در روز ۲۲ بهمن برگزار نمی شود.

طبق دستورالعمل شورای امنیت کشور، ستاد ملی کرونا و ستاد استانی، در یوم الله ۲۲ بهمن فقط رژه موتوری و خودرویی برگزار می شود.