رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و روسیه تصویب شد

موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و روسیه تصویب شد نمایندگان مجلس، لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه را تصویب کردند.

موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و روسیه تصویب شد

نمایندگان مجلس، لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه را تصویب کردند.