رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رهبر انقلاب: اگر میخواهند ایران به تعهدات برگردد،آمریکا باید همه تحریم ها را لغوکند

رهبر انقلاب: اگر میخواهند ایران به تعهدات برگردد،آمریکا باید همه تحریم ها را لغوکند آیت الله خامنه ای در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش با فرمانده کل قوا: آن طرفی که حق شرط‌گذاشتن در برجام را دارد ایران است چون به همه تعهدات عمل کرد،نه آمریکا و ۳کشور اروپایی که کل تعهدات را […]

رهبر انقلاب: اگر میخواهند ایران به تعهدات برگردد،آمریکا باید همه تحریم ها را لغوکند

آیت الله خامنه ای در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش با فرمانده کل قوا:

آن طرفی که حق شرط‌گذاشتن در برجام را دارد ایران است چون به همه تعهدات عمل کرد،نه آمریکا و ۳کشور اروپایی که کل تعهدات را زیرپا گذاشتند.

اگر میخواهند ایران به تعهدات برگردد،آمریکا باید همه تحریمها را لغوکند و ما راستی‌آزمایی کنیم و ببینیم درست است آنوقت به تعهدات برگردیم.