رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رهبر معظم انقلاب خطاب به مسئولان کشور: با نشستن و تماشا کردن هیچ کاری پیش نمی‌رود

رهبر معظم انقلاب خطاب به مسئولان کشور: با نشستن و تماشا کردن هیچ کاری پیش نمی‌رود مسئولان با حضور در میدان کار و عمل، و با اعتماد به خدا، دائماً مولفه های قدرت ملی را افزایش دهند و در عمل تولید قدرت کنند. انجام چنین رزمایش‌های بزرگ و اعجاب برانگیز، آن هم در شرایط تحریم، […]

رهبر معظم انقلاب خطاب به مسئولان کشور: با نشستن و تماشا کردن هیچ کاری پیش نمی‌رود

مسئولان با حضور در میدان کار و عمل، و با اعتماد به خدا، دائماً مولفه های قدرت ملی را افزایش دهند و در عمل تولید قدرت کنند.

انجام چنین رزمایش‌های بزرگ و اعجاب برانگیز، آن هم در شرایط تحریم، در واقع تأمین امنیت ملی به‌دست فرزندان کشور در نیروهای مسلح کشور و بسیار افتخار آمیز است.

خطای بزرگ برخی کشورهای منطقه این است که امنیت ملی خود را از بیگانگان طلب می‌کنند و با وجود میلیاردها دلار هزینه و تحقیر شدن و توهین شنیدن، در نهایت در بزنگاهها امنیت آنها تأمین نمی‌شود

یکی از اشتباه‌های بزرگ این است که مرعوب قدرت دشمن شویم و یا در امور سیاسی و اقتصادی به دشمن امید ببندیم.

حوادث فضاحت‌بار اخیر آمریکا، مسایل کوچکی نیستند و نباید درچارچوب افول یک رییس جمهور ناباب ارزیابی شوند بلکه این قضایا افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی آمریکا است.