رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محموله‌های بعدی واکسن روسی ۳۰ بهمن، ۱۰ اسفند و فروردین ارسال می‌شوند

محموله‌های بعدی واکسن روسی ۳۰ بهمن، ۱۰ اسفند و فروردین ارسال می‌شوند سفیر ایران در روسیه: شرایط برای ارسال محموله های بعدی واکسن کووید ۱۹به کشور فراهم شده است. محموله های بعدی واکسن ۳۰ بهمن و ۱۰ اسفند و فروردین ارسال می شود و تلاش بر این است میزان دوز خرید واکسن را به میزان […]

محموله‌های بعدی واکسن روسی ۳۰ بهمن، ۱۰ اسفند و فروردین ارسال می‌شوند

سفیر ایران در روسیه:

شرایط برای ارسال محموله های بعدی واکسن کووید ۱۹به کشور فراهم شده است.

محموله های بعدی واکسن ۳۰ بهمن و ۱۰ اسفند و فروردین ارسال می شود و تلاش بر این است میزان دوز خرید واکسن را به میزان بیشتری افزایش یابد.