رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز واکسیناسیون کرونا با روزانه ۱۰۰۰ نفر

آغاز واکسیناسیون کرونا با روزانه ۱۰۰۰ نفر سخنگوی سازمان غذا و دارو: واکسیناسیون با روزانه ۱۰۰۰ نفر از همکاران بخش های ای آی سی یو بیمارستان های ریفرال آغاز خواهد شد و سپس با توجه به ارزیابی مجدد سیستم، روزانه ۵ هزار، ۱۰ هزار و بصورت تصاعدی افزایش می‌یابد واکسن درمرحله اول به کسانی تزریق […]

آغاز واکسیناسیون کرونا با روزانه ۱۰۰۰ نفر

سخنگوی سازمان غذا و دارو:
واکسیناسیون با روزانه ۱۰۰۰ نفر از همکاران بخش های ای آی سی یو بیمارستان های ریفرال آغاز خواهد شد و سپس با توجه به ارزیابی مجدد سیستم، روزانه ۵ هزار، ۱۰ هزار و بصورت تصاعدی افزایش می‌یابد

واکسن درمرحله اول به کسانی تزریق می‌شود که تست مثبت PCR نداشته باشند.