رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری ۲ عضو دیگر شورای شهر ۵ نفره ‌لواسان

دستگیری ۲ عضو دیگر شورای شهر ۵ نفره ‌لواسان رئیس حوزه قضایی لواسانات: ۲ نفر از اعضای شورای شهر لواسان به همراه یک نفر از کارمندان شهرداری لواسان دستگیر شدند. سال گذشته نیز سه تن از اعضای شورای شهر لواسان بازداشت شده بودند که با این اتفاق، همه ۵ عضو این دوره شورای شهر لواسان، […]

دستگیری ۲ عضو دیگر شورای شهر ۵ نفره ‌لواسان

رئیس حوزه قضایی لواسانات:

۲ نفر از اعضای شورای شهر لواسان به همراه یک نفر از کارمندان شهرداری لواسان دستگیر شدند.

سال گذشته نیز سه تن از اعضای شورای شهر لواسان بازداشت شده بودند که با این اتفاق، همه ۵ عضو این دوره شورای شهر لواسان، در عمل از دایره فعالیت خارج شدند.