رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانپور: دادستانی به اظهارات تبریزیان رسیدگی کند

جهانپور: دادستانی به اظهارات تبریزیان رسیدگی کند سخنگوی سازمان غذا و دارو: مواضع جاهلانه و خرافی این فرد (تبریزیان) به افکار عمومی و به وجهه روحانیت آسیب جدی زده، او و اطرافیانش همچنان به رفتارهای خلاف جریان سلامت عمومی ادامه می‌دهند. مدعی‎العموم از جنبه دفاع از حقوق عامه می‌تواند موضوع را پیگیری کنند. تبریزیان اخیرا […]

جهانپور: دادستانی به اظهارات تبریزیان رسیدگی کند

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

مواضع جاهلانه و خرافی این فرد (تبریزیان) به افکار عمومی و به وجهه روحانیت آسیب جدی زده، او و اطرافیانش همچنان به رفتارهای خلاف جریان سلامت عمومی ادامه می‌دهند. مدعی‎العموم از جنبه دفاع از حقوق عامه می‌تواند موضوع را پیگیری کنند.

تبریزیان اخیرا ادعا کرده «کسانی که واکسن می‌‌زنند میکروچیپ دارند و دچار تغییر ژنتیکی شدند و ژن ایمان و اخلاق و نجابت را از دست دادند و تمایل به همجنس‌بازی پیدا می‌کنند»./ فارس