رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران تمام فضای لازم را برای جبران مسیر گذشته آمریکا و نقض‌های اروپا آماده کرده است

سخنگوی وزارت امور خارجه: در روابط با برجام ایران تمام فضای لازم را برای جبران مسیر گذشته آمریکا و نقض‌های اروپا آماده کرده است ما جلوی عاقل شدن آمریکا را نخواهیم گرفت و استقبال می‌کنیم آمریکا به مسیر گردنکشی که دچار آن بود خاتمه دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه: در روابط با برجام ایران تمام فضای لازم را برای جبران مسیر گذشته آمریکا و نقض‌های اروپا آماده کرده است

ما جلوی عاقل شدن آمریکا را نخواهیم گرفت و استقبال می‌کنیم آمریکا به مسیر گردنکشی که دچار آن بود خاتمه دهد.