رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن کرونا در انگلیس سالانه تزریق می‌شود

واکسن کرونا در انگلیس سالانه تزریق می‌شود انگلیس تصمیم دارد در فصل پاییز یک واکسن بوستر کووید۱۹ به شهروندان خود تزریق کند و در مرحله بعد واکسن سالانه به افراد تزریق می شود. احتمال دارد واکسیناسیون برای این بیماری به طور سالانه انجام شود.

واکسن کرونا در انگلیس سالانه تزریق می‌شود

انگلیس تصمیم دارد در فصل پاییز یک واکسن بوستر کووید۱۹ به شهروندان خود تزریق کند و در مرحله بعد واکسن سالانه به افراد تزریق می شود. احتمال دارد واکسیناسیون برای این بیماری به طور سالانه انجام شود.