رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارزش سهام عدالت من (۲۰ بهمن ماه)

ارزش سهام عدالت من (۲۰ بهمن ماه) ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۳.۴ درصد (۳۵۳هزار تومان) افزایش یافت. ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۸۰۲هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۳۴۷هزار تومان رسید. ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام […]

ارزش سهام عدالت من (۲۰ بهمن ماه)

ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۳.۴ درصد (۳۵۳هزار تومان) افزایش یافت.

ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۸۰۲هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۳۴۷هزار تومان رسید.

ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۴۸۱هزار تومان رسیده است.