رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادگاه فساد در پتروشیمی: «حسن کُد» کیست؟

دادگاه فساد در پتروشیمی: «حسن کُد» کیست؟ چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان گفت: حسن یاوری، به حسن کد معروف بوده است. وی در زمانی که کشور دچار تنش و تحریم بوده و پتروشیمی فضای تنفس بوده است از طریق بورس کالا […]

دادگاه فساد در پتروشیمی: «حسن کُد» کیست؟

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

نماینده دادستان گفت: حسن یاوری، به حسن کد معروف بوده است. وی در زمانی که کشور دچار تنش و تحریم بوده و پتروشیمی فضای تنفس بوده است از طریق بورس کالا کد می‌گرفت و کدها را می‌فروخت./انتخاب