رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون کرونا هم از قم آغاز می‌شود

واکسیناسیون کرونا هم از قم آغاز می‌شود نخستین فاز واکسیناسیون کرونا از امروز سه شنبه،‌ در قم و برای پزشکان و پرستاران آی‌سی‌یو بیمارستان امیرالمومنین این شهر که بیماران کرونایی را پذیرش می‌کند،‌ آغاز می‌شود.

واکسیناسیون کرونا هم از قم آغاز می‌شود

نخستین فاز واکسیناسیون کرونا از امروز سه شنبه،‌ در قم و برای پزشکان و پرستاران آی‌سی‌یو بیمارستان امیرالمومنین این شهر که بیماران کرونایی را پذیرش می‌کند،‌ آغاز می‌شود.