رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا عمدتا از طریق هوا پخش می‌شود نه سطوح!

کرونا عمدتا از طریق هوا پخش می‌شود نه سطوح! محققان نشریه «لنست» توضیح داده‌اند که ویروس کرونا بیشتر از طریق هوا و توسط افرادی که در حال صحبت و تنفس قطرات بزرگ و ذرات کوچک هستند منتقل می‌شود؛ انتقال ویروس از روی سطوح اگر چه قابل قبول است، اما نادر است.

کرونا عمدتا از طریق هوا پخش می‌شود نه سطوح!

محققان نشریه «لنست» توضیح داده‌اند که ویروس کرونا بیشتر از طریق هوا و توسط افرادی که در حال صحبت و تنفس قطرات بزرگ و ذرات کوچک هستند منتقل می‌شود؛ انتقال ویروس از روی سطوح اگر چه قابل قبول است، اما نادر است.