رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دفترچه‌های کاغذی از سوم اسفند حذف می‌شوند

غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی: دفترچه‌های کاغذی از سوم اسفند حذف می‌شوند و کارت ملی جایگزین دفترچه بیمه می‌شود. افراد زیر ۱۸ سال، شناسنامه‌شان را همراه خود ببرند. اگر بیمه شدگان زیر ۱۸ سال کارت ملی نداشته باشند می‌توانند شماره دفترچه بیمه‌شان را بنویسند اتباع خارجی می توانند با کد فراگیر یا کد […]

غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی: دفترچه‌های کاغذی از سوم اسفند حذف می‌شوند و کارت ملی جایگزین دفترچه بیمه می‌شود.

افراد زیر ۱۸ سال، شناسنامه‌شان را همراه خود ببرند.

اگر بیمه شدگان زیر ۱۸ سال کارت ملی نداشته باشند می‌توانند شماره دفترچه بیمه‌شان را بنویسند

اتباع خارجی می توانند با کد فراگیر یا کد اختصاصی مندرج در جلد دفترچه، به مراکز درمانی تأمین اجتماعی مراجعه کنند.