رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حال دریافت‌کنندگان واکسن روسی خوب است

حال دریافت‌کنندگان واکسن روسی خوب است معاون درمان بیمارستانی امام خمینی: وضعیت جسمانی فرزند وزیر بهداشت و ۲۸ نفر از پرسنل بیمارستان که واکسن اسپوتنیک‌وی دریافت کرده‌اند مساعد است. تعداد کمی از آنها عوارض خفیفی را از خود نشان دادند، این عوارض از قبیل تب و احساس سرماخوردگی خفیف قابل پیش‌بینی بود. خوشبختانه هیچ یک […]

حال دریافت‌کنندگان واکسن روسی خوب است

معاون درمان بیمارستانی امام خمینی: وضعیت جسمانی فرزند وزیر بهداشت و ۲۸ نفر از پرسنل بیمارستان که واکسن اسپوتنیک‌وی دریافت کرده‌اند مساعد است.

تعداد کمی از آنها عوارض خفیفی را از خود نشان دادند، این عوارض از قبیل تب و احساس سرماخوردگی خفیف قابل پیش‌بینی بود. خوشبختانه هیچ یک از دریافت‌کنندگان دچار عارضه جدی نشدند.