رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ناسا می‌گوید ماه آینده سیارک عظیم و خطرناکی از کنار زمین عبور خواهد کرد

ناسا می‌گوید ماه آینده سیارک عظیم و خطرناکی از کنار زمین عبور خواهد کرد نام این سیارک ۲۳۱۹۳۷ (۲۰۰۱ FO32) است که از فاصله ۱.۲ میلیون مایلی زمین رد می‌شود و ماه مارس به نزدیکترین فاصله ممکن خود با زمین خواهد رسید. این فاصله ۵ برابر فاصله ماه از زمین است و با سرعت ۷۷ […]

ناسا می‌گوید ماه آینده سیارک عظیم و خطرناکی از کنار زمین عبور خواهد کرد

نام این سیارک ۲۳۱۹۳۷ (۲۰۰۱ FO32) است که از فاصله ۱.۲ میلیون مایلی زمین رد می‌شود و ماه مارس به نزدیکترین فاصله ممکن خود با زمین خواهد رسید.

این فاصله ۵ برابر فاصله ماه از زمین است و با سرعت ۷۷ هزار مایل بر ساعت هر ۲.۲ سال دور خورشید می‌چرخد.

عنوان بالقوه خطرناک را محققان به هر سیارک بزرگی که از فاصله ۴.۵ میلیون مایلی زمین عبور می‌کنند، می‌دهند/ توییت‌پرس