رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن: مشتاقم ببینم جمهوری‌خواهان درباره استیضاح ترامپ چه می‌کنند

بایدن: مشتاقم ببینم جمهوری‌خواهان درباره استیضاح ترامپ چه می‌کنند بایدن در اظهارنظری نادر درباره استیضاح ترامپ، گفت که مشتاق است تا ببیند سناتورهای جمهوری‌خواه درباره دادگاه استیضاح چگونه عمل خواهند کرد و آیا برخواهند خواست.

بایدن: مشتاقم ببینم جمهوری‌خواهان درباره استیضاح ترامپ چه می‌کنند

بایدن در اظهارنظری نادر درباره استیضاح ترامپ، گفت که مشتاق است تا ببیند سناتورهای جمهوری‌خواه درباره دادگاه استیضاح چگونه عمل خواهند کرد و آیا برخواهند خواست.