رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه، اتحادیه اروپا را به قطع روابط تهدید کرد

روسیه، اتحادیه اروپا را به قطع روابط تهدید کرد وزیر خارجه روسیه به اتحادیه اروپا اعلام کرد، مسکو در صورت اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، آماده قطع روابط با این اتحادیه است.

روسیه، اتحادیه اروپا را به قطع روابط تهدید کرد

وزیر خارجه روسیه به اتحادیه اروپا اعلام کرد، مسکو در صورت اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، آماده قطع روابط با این اتحادیه است.