رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشور به کمپین واکسیناسیون با واکسن روسی اسپوتنیک وی پیوسته‌اند

سخنگوی سازمان غذا و دارو: تاکنون ۲۶ کشور به کمپین واکسیناسیون با واکسن روسی اسپوتنیک وی پیوسته‌اند

سخنگوی سازمان غذا و دارو: تاکنون ۲۶ کشور به کمپین واکسیناسیون با واکسن روسی اسپوتنیک وی پیوسته‌اند