رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل اوبر: اگر نیاز باشد بیت کوین را می‌پذیریم

مدیرعامل اوبر: اگر نیاز باشد بیت کوین را می‌پذیریم دارا خسروشاهی، مدیرعامل شرکت اوبر (Uber)، معتقد است که اگر قبول‌کردن بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به نفع این شرکت باشد و نیاز به این کار حس شود، شرکتش این ارزها را به‌عنوان یک شیوه پرداخت خواهد پذیرفت.

مدیرعامل اوبر: اگر نیاز باشد بیت کوین را می‌پذیریم

دارا خسروشاهی، مدیرعامل شرکت اوبر (Uber)، معتقد است که اگر قبول‌کردن بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به نفع این شرکت باشد و نیاز به این کار حس شود، شرکتش این ارزها را به‌عنوان یک شیوه پرداخت خواهد پذیرفت.