رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیر ستاد انتخابات کشور منصوب شد

دبیر ستاد انتخابات کشور منصوب شد وزیرکشور در حکمی سید اسماعیل موسوی مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور را با حفظ سمت به عنوان عضو و دبیر ستاد انتخابات کشور منصوب کرد.

دبیر ستاد انتخابات کشور منصوب شد

وزیرکشور در حکمی سید اسماعیل موسوی مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور را با حفظ سمت به عنوان عضو و دبیر ستاد انتخابات کشور منصوب کرد.