رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودداری چین از ارائه اطلاعات مبتلایان اولیه کرونا به سازمان بهداشت جهانی

خودداری چین از ارائه اطلاعات مبتلایان اولیه کرونا به سازمان بهداشت جهانی یکی از اعضای تیم سازمان بهداشت جهانی که ماه گذشته میلادی برای تحقیق درباره منشاء ویروس کرونا به چین سفر کرده بودند، اعلام کرده است این کشور از ارائه اطلاعات خام مربوط به ۱۷۴ نفری که چین برای اولین بار از ابتلای آنها […]

خودداری چین از ارائه اطلاعات مبتلایان اولیه کرونا به سازمان بهداشت جهانی

یکی از اعضای تیم سازمان بهداشت جهانی که ماه گذشته میلادی برای تحقیق درباره منشاء ویروس کرونا به چین سفر کرده بودند، اعلام کرده است این کشور از ارائه اطلاعات خام مربوط به ۱۷۴ نفری که چین برای اولین بار از ابتلای آنها به ویروس کرونا در شهر ووهان خبر داده بود، خودداری کرده است

خبرگزاری رویترز روز شنبه ۲۵ بهمن گزارش داد، دوایر دومینیک، کارشناس استرالیایی که همراه با تیم سازمان بهداشت جهانی به چین سفر کرده بود، اعلام کرده که پکن از ارائه اطلاعات دیگر مبتلایان نیز خودداری نموده و تنها موافقت کرده خلاصه‌ای از گزارش ابتلا به کرونا در کشور را تحویل این نهاد وابسته به سازمان ملل دهد

بر اساس ادعای دولت چین، اولین موارد ابتلا به کرونا در شهر ووهان در دسامبر پارسال مشاهده شده است

دومینیک گفته است از آنجا که تنها نیمی از ۱۷۴ نفری که برای اولین بار ابتلای آنها به کرونا گزارش شد در مرکز فروش محصولات دریایی شهر ووهان مبتلا به ویروس شده بودند، دریافت اطلاعات مربوط به آنها اهمیت زیادی دارد