رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست تزریق واکسن کرونا برای کارتن‌خواب‌های پایتخت

درخواست تزریق واکسن کرونا برای کارتن‌خواب‌های پایتخت مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از ارسال نامه ای به ستاد کرونای تهران برای تزریق واکسن به کارتن‌خواب‌های پایتخت خبر داد.

درخواست تزریق واکسن کرونا برای کارتن‌خواب‌های پایتخت

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از ارسال نامه ای به ستاد کرونای تهران برای تزریق واکسن به کارتن‌خواب‌های پایتخت خبر داد.