رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح شفافیت آراء در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد

طرح شفافیت آراء در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد رئیس مجلس: بر اساس ماده ۱۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس که می‌توان به یک طرح زودتر از ۶ ماه رسیدگی کرد، بیش از ۵۰ امضا جمع‌آوری شده که بر این اساس می‌تواند طرح شفافیت آراء نمایندگان در دستور کار هفته جاری قرار گیرد.

طرح شفافیت آراء در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد

رئیس مجلس: بر اساس ماده ۱۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس که می‌توان به یک طرح زودتر از ۶ ماه رسیدگی کرد، بیش از ۵۰ امضا جمع‌آوری شده که بر این اساس می‌تواند طرح شفافیت آراء نمایندگان در دستور کار هفته جاری قرار گیرد.