رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جانسون از همکاری با دولت بایدن درباره ایران خبر داد

جانسون از همکاری با دولت بایدن درباره ایران خبر داد نخست‌وزیر انگلیس با «دلگرم‌کننده» خواندن سیگنال‌های دولت جدید آمریکا درباره ایران، گفت تحولات مهمی در نزدیک‌شدن تفکرات لندن-واشنگتن درخصوص موضوعات مختلف از جمله مسائل مربوط به ایران رخ داده است.

جانسون از همکاری با دولت بایدن درباره ایران خبر داد

نخست‌وزیر انگلیس با «دلگرم‌کننده» خواندن سیگنال‌های دولت جدید آمریکا درباره ایران، گفت تحولات مهمی در نزدیک‌شدن تفکرات لندن-واشنگتن درخصوص موضوعات مختلف از جمله مسائل مربوط به ایران رخ داده است.