رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسکو: آمریکا از خود اراده سیاسی برای بازگشت به برجام نشان دهد

مسکو: آمریکا از خود اراده سیاسی برای بازگشت به برجام نشان دهد معاون وزیر امورخارجه روسیه در اظهاراتی خواستار خویشتنداری ایران درخصوص برجام و نشان دادن اراده سیاسی از سوی آمریکا برای بازگشت به توافق هسته ای شد.

مسکو: آمریکا از خود اراده سیاسی برای بازگشت به برجام نشان دهد

معاون وزیر امورخارجه روسیه در اظهاراتی خواستار خویشتنداری ایران درخصوص برجام و نشان دادن اراده سیاسی از سوی آمریکا برای بازگشت به توافق هسته ای شد.