رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت ۳ نفر از عوامل برگزاری جشنواره در روز شهادت

بازداشت ۳ نفر از عوامل برگزاری جشنواره در روز شهادت رئیس کل دادگستری خراسان شمالی: با توجه به درخواست و مطالبه مردم بجنورد و حساسیت دستگاه قضا، برخورد قضایی با عوامل برگزاری این جشنواره صورت پذیرفت و ۳ نفر از افراد دخیل در این هتک حرمت بازداشت شدند. بررسی‌ها به منظور شناسایی و بازداشت افراد […]

بازداشت ۳ نفر از عوامل برگزاری جشنواره در روز شهادت

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی:
با توجه به درخواست و مطالبه مردم بجنورد و حساسیت دستگاه قضا، برخورد قضایی با عوامل برگزاری این جشنواره صورت پذیرفت و ۳ نفر از افراد دخیل در این هتک حرمت بازداشت شدند.

بررسی‌ها به منظور شناسایی و بازداشت افراد دیگر نیز ادامه دارد.