رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحویل نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

تحویل نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین: نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام از تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۵ اسفندماه، تحویل مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. این اقدام […]

تحویل نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین:

نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام از تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۵ اسفندماه، تحویل مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.
این اقدام در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق مصرح جمهوری اسلامی تحت بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام و به علت عدم پایبندی طرف‌های مقابل به تعهدات خود در جهت رفع تحریم‌های غیرقانونی، صورت گرفته است.
در این نامه از آژانس خواستیم تا در اسرع وقت اقدامات لازم را برای اجرای درخواست‌های ایران جهت توقف اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل اجرای پروتکل الحاقی، به عمل آورد.
همکاری‌های ایران و آژانس از این پس، صرفا بر مبنای تعهدات پادمانی ادامه خواهد یافت تا زمانی که با لغو تحریم‌ها به صورت عملی و ملموس، زمینه برای بازگشت ایران به اجرای مجدد این اقدامات فراهم گردد.