رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سال ۱۴۰۰ حقوق بازنشستگان افزایش چشمگیری دارد

سال ۱۴۰۰ حقوق بازنشستگان افزایش چشمگیری دارد مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی : دولت بابت حق بیمه برخی اقشار و اصناف یارانه در نظر گرفته و عهده دار آن است که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و همین پرداختی‌ها، انباشته شده است که طلب تامین اجتماعی از دولت است، قرار شده در […]

سال ۱۴۰۰ حقوق بازنشستگان افزایش چشمگیری دارد

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی :

دولت بابت حق بیمه برخی اقشار و اصناف یارانه در نظر گرفته و عهده دار آن است که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و همین پرداختی‌ها، انباشته شده است که طلب تامین اجتماعی از دولت است، قرار شده در سال ۱۴۰۰ به صورت جاری این بخش از مطالبه ما از دولت دریافت شود.

قرار است به اتفاق مسئولان کانون عالی فرمول‌های متناسب سازی مرحله دوم را طراحی کنند، تا متناسب سازی حقوق بازنشستگان را براساس منابعی که در اختیارمان قرار می‌گیرد، انجام دهیم.

از طرف دیگر بخشی از فاصله‌ها، از افزایش حقوق کارگری قرار است جبران شود و به دنبال آن حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال آینده حقوقشان افزایش می‌یابد.

با کمک دولت و مجلس امیدواریم سال آینده حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت مناسب پرداخت شود.