رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عوامل ترور شهید فخری‌زاده، تحت رصد اطلاعاتی

عوامل ترور شهید فخری‌زاده، تحت رصد اطلاعاتی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: برخی از عوامل ترور اقدام به فرار کردند اما هنوز در رصد اطلاعاتی ما، مکان و محل جابجایی آنها بررسی می‌شود و وزارت اطلاعات بر آنها اشراف دارد. قطعاً در هر کجای دنیا این افراد یک روز گرفتار خواهند شد و دستگاه […]

عوامل ترور شهید فخری‌زاده، تحت رصد اطلاعاتی

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
برخی از عوامل ترور اقدام به فرار کردند اما هنوز در رصد اطلاعاتی ما، مکان و محل جابجایی آنها بررسی می‌شود و وزارت اطلاعات بر آنها اشراف دارد.

قطعاً در هر کجای دنیا این افراد یک روز گرفتار خواهند شد و دستگاه اطلاعاتی ما با دستگیری آنها زمینه بازگشت تروریست‌ها و محاکمه‌شان را فراهم خواهد کرد.