رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران شد

حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران شد استاندار تهران، شکراله حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار را به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب کرد./ فارس

حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران شد

استاندار تهران، شکراله حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار را به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب کرد./ فارس