رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت الله سیدرضی علوی درگذشت

آیت الله سیدرضی علوی درگذشت آیت الله سید رضی علوی، پدر سید محمود علوی وزیر اطلاعات به دیار باقی شتافت.

آیت الله سیدرضی علوی درگذشت

آیت الله سید رضی علوی، پدر سید محمود علوی وزیر اطلاعات به دیار باقی شتافت.