رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور دفترچه جدید تأمین اجتماعی متوقف شد

صدور دفترچه جدید تأمین اجتماعی متوقف شد با توجه به اعلام قبلی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر توقف صدور دفترچه‌های کاغذی، از روز شنبه دوم اسفند دفترچه‌های کاغذی از طریق شعب و کارگزاری‌ها صادر نمی‌شود./تسنیم

صدور دفترچه جدید تأمین اجتماعی متوقف شد

با توجه به اعلام قبلی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر توقف صدور دفترچه‌های کاغذی، از روز شنبه دوم اسفند دفترچه‌های کاغذی از طریق شعب و کارگزاری‌ها صادر نمی‌شود./تسنیم