رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: دیگر معطل جلسات و وعده‌های تو خالی کاخ سفید و سه کشور اروپایی نخواهیم ماند

امیرعبداللهیان: دیگر معطل جلسات و وعده‌های تو خالی کاخ سفید و سه کشور اروپایی نخواهیم ماند مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی: فقط ۴روز دیگر؛ فرصت برای آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام به پایان می‌رسد. بدون لغو موثر تحریم‌ها خروج ایران از پروتکل الحاقی قطعی و حتمی است. بی تردید دیگر […]

امیرعبداللهیان: دیگر معطل جلسات و وعده‌های تو خالی کاخ سفید و سه کشور اروپایی نخواهیم ماند

مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی:

فقط ۴روز دیگر؛ فرصت برای آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام به پایان می‌رسد.

بدون لغو موثر تحریم‌ها خروج ایران از پروتکل الحاقی قطعی و حتمی است.

بی تردید دیگر معطل جلسات، عکس گرفتن و وعده‌های تو خالی کاخ سفید و سه کشور اروپایی نخواهیم ماند.